Mangfoldighed – Københavns Universitet

(Punkt 6 i Grundprincipper for personalepolitik)

Kønsmæssig fordeling i tal

Herunder kan du se den kønsmæssige fordeling af videnskabeligt personale på KU. Både i forhold til den generelle fordeling på de forskellige niveauer i stillingsstrukturen, og i forhold til nyansættelser af professorer:

- Nyansættelser på KU 2006-2017, professorer
- Bestandstal 2007-2017, VIP

Karriere, Køn og Kvalitet

'Handlingsplan for Karriere, Køn og Kvalitet - lige muligheder i forskning og ledelse' tager udgangspunkt i KU’s Grundprincipper for personalepolitik pkt. 6 om Mangfoldighed og ligestilling.

Med handlingsplanen har KU’s bestyrelse vedtaget en klar politik for indsatserne for kønsmæssig balance i forskning, uddannelse og ledelse på KU med rammer for KU’s målsætninger.

Karriere, Køn og Kvalitet Afrapportering 2017:

Årsrapport 2017 - Karriere, Køn og Kvalitet (pdf)

Årsrapport 2016 - Karriere, Køn og Kvalitet (pdf)

Årsrapport 2015 - Karriere, Køn og Kvalitet (pdf)

Handlingsplan for Karriere, Køn og Kvalitet - lige muligheder i forskning og ledelse (pdf)

Rektors brev til fakulteter og institutter om handlingsplanen (pdf)

Kvinder i forskning og ledelse

Københavns Universitet har igangsat en række forskellige initiativer for at få flere kvinder i forskning og ledelse på universitetet.

Oplysninger om disse initiativer, samt tal og statistikker etc. vedrørende kvinder i forskning:

Kvinder i forskning og ledelse

Evalueringsrapport af Kvindehandlingsplan 2008-2013 (pdf)

Karriere, kvinder og KU - førleder-forløb for kvindelige VIP'ere på KU (KUnet)