Etnicitet – Københavns Universitet

Mangfoldighed > Etnicitet

Integration


Københavns Universitet vil gennem sin personalepolitik gøre en aktiv indsats for at fremme etnisk integration og ligestilling. Indsatsen omfatter alle niveauer og gælder både i forbindelse med ansættelse, under ansættelsen og ved eventuel afskedigelse. Ved ansættelse af nye medarbejdere må der derfor lægges vægt på fordelene frem for eventuelle problemer ved integration af etniske mindretal. Både ledelse og ansatte skal til stadighed være opmærksomme på tendenser til forskelsbehandling på arbejdspladsen og bremse dette. (Fra Københavns Universitets Personalepolitik, vedtaget af Hovedsamarbejdsudvalget 14. august 1997).